Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thông tư 25/2018/TT-BTC"

Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Những điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực vào T5/2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC vừa được ban hành với nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là 04 quy định sau đây. 1. Chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào [...]

Xem thêm