Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thu nhập lao động 2017"

Mức thu nhập trung bình của lao động 2017

Mức thu nhập trung bình của lao động 2017

Kết quả khảo sát thị trường lao động vừa được Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) công bố chiều 26/17 cho thấy nhiều chuyển biến trong mức lương, tuyển dụng cũng như tình hình việc làm của nhóm lao động làm việc theo hợp đồng trong quý 3/2017. Mức thu nhập [...]

Xem thêm