Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức"

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm
Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm