Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt"

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp [...]

Xem thêm