Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài"

Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

Vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài có phải nộp thuế

DN trong quá trình hoạt động có nhâu cầu sử dụng vốn đã đi vay tổ chức nước ngoài: vậy khoản lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý?  Khoản lãi vay có phải nộp thuế GTGT, TNDN của thuế nhà thầu hay không?   +Về thuế GTGT: *Căn cứ: Thông tư số [...]

Xem thêm