Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Xử lý Hàng hóa NVL bị hư hỏng"

Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên (rỉ sét, oxy hóa) , hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?– Thủ tục như thế nào để được tính là chi phí hợp lý? Phần thuế GTGT của những loại hàng hóa này [...]

Xem thêm