Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Xử lý thuế GTGT"

Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   1. Chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp [...]

Xem thêm