Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại"

Kê khai thuế Xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại

Kê khai thuế Xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại

Doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài dùng hóa đơn thương mại (commercial invoice) không dùng hóa đơn xuất khẩu? Trong bảng kê phụ lục hàng hóa dịch vụ bán ra có kê khai không? nếu có thì kê khai như thế nào? Doanh thu được ghi nhận như thế nào?   ***Về hóa đơn: [...]

Xem thêm