Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Kế toánThuế nhà thầu và cách hạch toán

Kế toánThuế nhà thầu và cách hạch toán

Thuế nhà thầu là tên gọi nôm na về nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh ở Việt nam, hoặc có thu nhập ở Việt nam. Thuế nhà thầu cũng có đối tượng riêng và cách tính thuế riêng. Thuế nhà thầu là một loại thuế khó, không chỉ [...]

Xem thêm

Mức phạt vi phạm về Báo cáo tài chính và cách khắc phục

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính và các mức phạt tương ứng, lên tới 50tr đồng.    Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính. Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế [...]

Xem thêm
Quy định Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang Công ty

Quy định Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang Công ty

 Cá nhân chuyển tiền vào tài khoản công ty thì xử lý như thế nào?   *Trường hợp 01: chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp *Bao gồm: – Tài khoản giám đốc – Tài khoản nhân viên khác trong công ty *Xử lý: [...]

Xem thêm
Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Trước < = 01/11/2018 Nghị định 119/2018 NĐ-CP ngày 12/09/2018- Hiệu lực thi hành: 01/11/2018 về hóa đơn điện tử   – Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in *** Sau ngày >= [...]

Xem thêm
Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ [...]

Xem thêm
Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

  – Do so sót kế toán lập sai báo cáo sử dụng hóa đơn vậy doanh nghiệp có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? – Các quy định về mức phạt được thể hiện cụ thể ở văn bản pháp lý nào? Thời hiệu ra sao? Và bắt đầu áp dụng khi [...]

Xem thêm
Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Xoát xét sổ sách cản bản check những điểm chính và phụ Rà soát những điểm cần thiết kiểm tra   1. Kiểm tra thuế TNCN   – Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm hay không – Hợp đồng lao động từng người,phụ lục hợp [...]

Xem thêm
Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên (rỉ sét, oxy hóa) , hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?– Thủ tục như thế nào để được tính là chi phí hợp lý? Phần thuế GTGT của những loại hàng hóa này [...]

Xem thêm
Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cả các khoản nợ, các giao dịch chưa được thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm [...]

Xem thêm
Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Theo thông lệ trên thế giới thì bất cứ ai (thể nhân hay pháp nhân) miễn là thương gia thì đều có thể bị toà án tuyên bố phá sản. ở Việt Nam chỉ có cơ sở sản xuất kinh doanh nào được pháp luật gọi là doanh nghiệp thì mới có thể bị toá [...]

Xem thêm