Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần làm gì?

Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần làm gì?

Những thay đổi về đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp từ ngày 1/7/2015? Doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần chú ý gì? Và thủ tục đăng ký ở đâu?   +++ Căn cứ: – Điều 12, 13, 14, 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của [...]

Xem thêm
Chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu thanh tra bảo hiểm

Chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu thanh tra bảo hiểm

Căn cứ đề cương kiểm tra bên bảo hiểm gửi cho doanh nghiệp trước khi thanh kiểm tra   Đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra trên, cụ thể:   – Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động [...]

Xem thêm
Các bước hoàn thuế GTGT điện tử năm 2019

Các bước hoàn thuế GTGT điện tử năm 2019

Năm 2019 là năm bùng nổ về hóa đơn điện tử do vậy rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp hoàn thuế GTGT điện tử Hoàn thuế GTGT điện tử là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã mua hàng hóa số tiền thuế [...]

Xem thêm
Trường hợp Ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn

Trường hợp Ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn

Khi lập hóa đơn giao cho khách hàng, nhiều kế toán ghi sai, hoặc ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn. Những trường hợp này được xử lý thế nào? Đặc biệt khi không còn đơn vị bán hàng để làm các thủ tục cần thiết.   1. Trường hợp hóa đơn đã lập có [...]

Xem thêm
Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

Doanh nghiệp trước khi giải thể phải hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng hết, sau đó mới làm công văn gửi lên cơ quan chức năng xin đóng mã số thuế và giải thể ? Công ty bạn đang làm thủ tục giải thể?  Nhưng còn một số tài sản, hàng hóa, NVL, CCDC…. [...]

Xem thêm
Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Chuyển lỗ trong năm có chi phí không hợp lý như thế nào? Chênh lệch thu nhập tính thuế và chuyển lỗ giữa luật thuế và luật kế toán như thế nào?   Về chuyển lỗ theo luật kế toán và luật thuế TNDN *Căn cứ: – Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 [...]

Xem thêm
Thuế GTGT mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT mặt hàng cây cảnh cây giống

Cơ sở kinh doanh cây cảnh , cây lấy gỗ , cây con giống , hạt giống , phân , xơ dừa tro trấu nộp thuế GTGT như thế nào? Thuế suất thuế GTGT khi bán cây giống? ***Căn cứ: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành [...]

Xem thêm

Hoạch toán hàng tồn kho

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cách hạch toán hàng tồn kho theo hai phương pháp như sau: a. Phương kê khai thường xuyên (1) Các nghiệp vụ làm tăng giá trị hàng tồn kho trong kỳ, ghi: Nợ TK 151,152..: Hàng tồn kho Nợ TK 133 (nếu có): Thuế giá trị gia tăng được [...]

Xem thêm
Kế toánThuế nhà thầu và cách hạch toán

Kế toánThuế nhà thầu và cách hạch toán

Thuế nhà thầu là tên gọi nôm na về nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh ở Việt nam, hoặc có thu nhập ở Việt nam. Thuế nhà thầu cũng có đối tượng riêng và cách tính thuế riêng. Thuế nhà thầu là một loại thuế khó, không chỉ [...]

Xem thêm

Mức phạt vi phạm về Báo cáo tài chính và cách khắc phục

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính và các mức phạt tương ứng, lên tới 50tr đồng.    Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm về Báo cáo tài chính. Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế [...]

Xem thêm