Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Tìm hiểu nội dung trên hóa đơn điện tử hiện nay

Theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ [...]

Xem thêm
Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Khắc phục Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

  – Do so sót kế toán lập sai báo cáo sử dụng hóa đơn vậy doanh nghiệp có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? – Các quy định về mức phạt được thể hiện cụ thể ở văn bản pháp lý nào? Thời hiệu ra sao? Và bắt đầu áp dụng khi [...]

Xem thêm
Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Quy Trình Soát Xét Sổ của kế toán

Xoát xét sổ sách cản bản check những điểm chính và phụ Rà soát những điểm cần thiết kiểm tra   1. Kiểm tra thuế TNCN   – Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm hay không – Hợp đồng lao động từng người,phụ lục hợp [...]

Xem thêm
Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên (rỉ sét, oxy hóa) , hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?– Thủ tục như thế nào để được tính là chi phí hợp lý? Phần thuế GTGT của những loại hàng hóa này [...]

Xem thêm
Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cả các khoản nợ, các giao dịch chưa được thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm [...]

Xem thêm
Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản là ai?

Theo thông lệ trên thế giới thì bất cứ ai (thể nhân hay pháp nhân) miễn là thương gia thì đều có thể bị toà án tuyên bố phá sản. ở Việt Nam chỉ có cơ sở sản xuất kinh doanh nào được pháp luật gọi là doanh nghiệp thì mới có thể bị toá [...]

Xem thêm
Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ. Tài khoản này dùng để phản ánh thanh toán các khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty, công ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các [...]

Xem thêm
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể hay thành lập doanh nghiệp

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể hay thành lập doanh nghiệp

Sắp tới tôi có dự định mở cửa hàng nhỏ để kinh doanh mặt hàng khung ảnh treo tường trên địa bàn Hà Nội. Vậy tôi hỏi là với hình kinh doanh như thế này thì tôi nên lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh như thế nào là hợp lý ? Với những [...]

Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp [...]

Xem thêm
Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được áp dụng theo quy định đối với từng trường hợp sau đây: + Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán cho khách hàng tại cửa khẩu xuất (FOB), không gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) theo hợp [...]

Xem thêm