Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Người nộp thuế cần lưu ý điều gì về  đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc hi quyết toán thuế TNCN   1. Thủ tục đăng ký: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hiện nay được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Theo hướng dẫn của thông tư này, người nộp [...]

Xem thêm
Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm
Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm
Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   1. Chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp [...]

Xem thêm
Lấy tiền BHXH trong 1 lần nhanh nhất

Lấy tiền BHXH trong 1 lần nhanh nhất

Với nhiều người làm việc trong những công ty hay doanh nghiệp được một khoảng thời gian, nhưng vì một lý do nào đó mà họ muốn chuyển đổi công tác sang nơi khác. Nếu như chuyển đổi công việc thôi thì không có gì đáng bận tâm. Nhưng cái nhiều người quan tâm tới [...]

Xem thêm
Bộ phận nhân sự trong công ty xây dựng nhỏ

Bộ phận nhân sự trong công ty xây dựng nhỏ

*Kỹ sư công trình: Công việc của kỹ thuật giám sát công trình   – Viết kế hoạch thi công ngày tiếp theo cần làm gì? Cần bao nhiêu lao động? cao bao nhiêu NVL? – Cuối ngày đồng thời phải viết nhật ký công trình? Trong nhật ký công trình cũng sẽ ghi khối [...]

Xem thêm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 Thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN theo Thông tư 133. Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ [...]

Xem thêm
Hoạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai

Hoạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai

Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? Các bạn thường thắc mắc làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ?   Một: Về hạch toán thuế và tờ khai – Các bạn luôn có [...]

Xem thêm
Xử lý hóa đơn về trước hàng về sau

Xử lý hóa đơn về trước hàng về sau

Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không? Có vi phạm gì không? Có bị phạt theo chế tài nào không?   *Căn cứ văn bản pháp lý Trường hợp hàng về trước hóa [...]

Xem thêm
Kế toán Chuyển lỗ trường hợp quý trường hợp năm

Kế toán Chuyển lỗ trường hợp quý trường hợp năm

Trong các quý của năm nếu phát sinh lỗ thì doanh nghiệp có được chuyển lỗ giữa các quý không? Quy tăc chuyển lỗ như thế nào? Văn bản thông tư nào quy định chuyển lỗ giữa các quý *Căn cứ: – Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 chuyển lỗ giữa các [...]

Xem thêm