Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. 2. Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời [...]

Xem thêm
Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

+++ Căn cứ hàng hóa không có hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi [...]

Xem thêm
Hóa đơn mua của doanh nghiệp “bỏ trốn”

Hóa đơn mua của doanh nghiệp “bỏ trốn”

Trường hợp sử dụng hoá đơn, chứng từ mua, bán, được coi là không hợp pháp: – Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, [...]

Xem thêm
Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng/quý tham khảo thêm như sau Phương pháp 01: xem trên sổ cái +Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311 Cách cơ bản: – Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy [...]

Xem thêm
Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý

Công ty nộp thay thuế nhà thầu GTGT, TNDN cho nhà thầu nước ngoài thì có được tính vào phí hợp lý? Văn bản chế tào nào quy định? ***Thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành dịch vụ ***Căn cứ: – Tại Điều 12 & 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ [...]

Xem thêm
Hoạch toán công cụ dụng cụ

Hoạch toán công cụ dụng cụ

Một số bạn kế toán thường  phân vân không biết khi mua công cụ dụng cụ nên đưa vào TK 153 hay dùng ngay vào TK 142,242 Nên chọn cách làm nào cho phù hợp. Bài viết thảo luận 2 phương pháp khi đi làm mà kế toán hay gặp   *Trường hợp 1: qua [...]

Xem thêm
Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Khi doanh nghiệp thanh kiểm tra thuế: cán bộ phát hiện kế toán hạch toán sai tài khoản? và dọa sẽ phạt doanh nghiệp?  Vậy cơ quan thuế có được phép ra văn bản phạt doanh nghiệp? hay một cơ quan khác đủ thẩm quyền để phạt doanh nghiệp. Mức phạt cụ thể bao nhiêu [...]

Xem thêm
Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Lỗ trên sổ sách kế toán và lỗ theo tờ khai quyết toán thuế

Chuyển lỗ trong năm có chi phí không hợp lý như thế nào? Chênh lệch thu nhập tính thuế và chuyển lỗ giữa luật thuế và luật kế toán như thế nào?   **Về chuyển lỗ theo luật kế toán và luật thuế TNDN *Căn cứ: – Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 [...]

Xem thêm
Hóa đơn thượng mại đối với dịch vụ xuất khẩu

Hóa đơn thượng mại đối với dịch vụ xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ sử dụng hóa đơn như thế nào? Kê khai thuế như thế nào? ***Về hóa đơn: – Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày [...]

Xem thêm
Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Xuất hóa đơn không theo số thứ tự lớn nhỏ: số nhỏ ngày > số hóa đơn lớn hơn có bị phạt hay không? Cách xử lý như thế nào? Hành vi phạm và chế tài: – Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về [...]

Xem thêm