Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ. Tài khoản này dùng để phản ánh thanh toán các khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty, công ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các [...]

Xem thêm
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể hay thành lập doanh nghiệp

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể hay thành lập doanh nghiệp

Sắp tới tôi có dự định mở cửa hàng nhỏ để kinh doanh mặt hàng khung ảnh treo tường trên địa bàn Hà Nội. Vậy tôi hỏi là với hình kinh doanh như thế này thì tôi nên lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh như thế nào là hợp lý ? Với những [...]

Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

Quyết toán thuế TNCN đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp [...]

Xem thêm
Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được áp dụng theo quy định đối với từng trường hợp sau đây: + Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán cho khách hàng tại cửa khẩu xuất (FOB), không gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) theo hợp [...]

Xem thêm
Lưu ý khi Mua hàng không có hóa đơn cá nhân không kinh doanh

Lưu ý khi Mua hàng không có hóa đơn cá nhân không kinh doanh

Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN? +++ Căn cứ mua hàng không hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC [...]

Xem thêm
Xử lý Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Xử lý Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Cách xử lý Xuất hóa đơn không theo số thứ tự lớn nhỏ: số nhỏ ngày > số hóa đơn lớn hơn có bị phạt hay không?   ****Hành vi phạm và chế tài: – Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa [...]

Xem thêm
Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Người nộp thuế cần lưu ý điều gì về  đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc hi quyết toán thuế TNCN   1. Thủ tục đăng ký: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hiện nay được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Theo hướng dẫn của thông tư này, người nộp [...]

Xem thêm
Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm
Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Kế toán Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không? ***Căn cứ: – Điểm 1.c, Mục III, Phần [...]

Xem thêm
Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   1. Chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp [...]

Xem thêm