Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Thời điểm tính giảm trừ gia cảnh

Thời điểm tính giảm trừ gia cảnh

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

“c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

 

chỉ số phân tích báo cáo tài chính

 

Căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp bạn có nhân viên phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng người phụ thuộc là con nhưng nộp bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho cơ quan thuế muộn hơn 4 tháng sau khi sinh con, thì khi quyết toán, cá nhân đó được tính giảm trừ cho người phụ thuộc (con ruột) từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo giấy khai sinh. học kế toán thực tế tp hcm

Đối với trường hợp một số nhân viên phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng người phụ thuộc nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu cá nhân đó đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. dịch vụ hoàn thuế gtgt

Bài viết liên quan:

Leave a Comment