Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

* Căn cứ Hóa đơn mua của cơ quan thuế:

 

–Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP về:

+ Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

+ Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in

+ Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Khoản 4 điều 5 Thông tư số : 119/2014/TT- BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

 

1. Hóa đơn mua của cơ quan thuế có phải làm thông báo phát hành hóa đơn không?

2. Những đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế?

 

chỉ số phân tích báo cáo tài chính

 

*Theo đó Hóa đơn mua của cơ quan thuế

*Về: Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Về: Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế gồm những giấy tờ sau:

*Bước 01: Liên hệ phòng ấn chỉ
+ Nếu mua hóa đơn lần đầu phải có Văn bản cam kết : CK01/AC (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
+ Đơn đề nghị mua hoá đơn (Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) (02 bản)
+ Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn. Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, và Chứng minh thư nhân dân của nhân viên được ủy quyền. (02 bản photo CMTND không cần công chứng của người đi mua hóa đơn và 02 bản giấy ủy quyền).
+ Giấp phép đăng ký kinh doanh (bản sao y) (02 bản không cần công chứng)
*Chú ý: Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn. (Mang theo con dấu vuông để đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của hóa đơn)
– Nhận phiếu hẹn kết quả xử lý và thực hiện kiểm tra doanh nghiệp

*Bước 02: Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra xác minh doanh nghiệp

– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

*Theo đó:

– Sau khi kiểm tra hoàn thành cơ thuế ra văn bản chấp nhận việc đặt mua hóa đơn
– Hóa đơn bán hàng mà Doanh nghiệp đặt mua tại cơ quan thuế đã được cơ quan thuế thông báo phát hành, nên Doanh nghiệp không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn .

*Bước 03: về báo cáo sử dụng hóa đơn

*Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý: hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
1. Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
2. Qúy II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
3. Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
4. Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau . (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Vậy theo quy định như trên:
+Báo cáo sủ dụng hóa đơn theo tháng: Doanh nghiệp có rủi ro cáo về thuế bắt buộc phải mua hóa đơn của cơ quan thuế
+Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý:
– Dùng cho doanh nghiệp đang hoạt động không có rủi ro cao về thuế
– Doanh nghiệp mới thành lập đã được cơ quan thuế chấp thuận cho đặt in và sử dụng hóa đơn

= > Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment