Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm

Trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn sai thời điểm mức phạt chế tài ở văn bản pháp lý nào và mức phạt là bao nhiêu?

Xuất hóa đơn như thế nào là đúng quy định văn bản pháp luật?

 

Ví dụ: Câu hỏi là doanh nghiệp tôi lập phiếu xuất kho ngày 11 & xuất hoá đơn ngày 15 được không? Doanh nghiệp tôi có bị sai thủ tục và vi phạm gì không?

+++Trường hợp 01: Xuất hóa đơn sai thời điểm: Ngày lập Phiếu Xuất Kho ngày 11 và Ngày lập Giao hàng ngày 11 : khách hàng đã ký nhận được hàng hóa ngay trong ngày và ký tá xác nhận là ngày 11, Doanh nghiệp xuất hóa đơn ngày 15 => công ty bạn bị phạt như sau:

– Điều 11 TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

– Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính hóa

Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ với 1 trong các hành vi bên dưới:

a. Lập hóa đơn không đúng thời điểm:

– Lập Hóa Đơn không đúng thời điểm quy định.

– Bị phạt cảnh cáo nếu việc lập Hóa đơn không đúng thời điểm mà không bị dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ về thuế và có những tình tiết giảm nhẹ. Trong trường hợp mà không có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt Tiền ở mức tối thiểu nhất của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

 

+++Trường hợp 02: Xuất hóa đơn đúng thời điểm:

Lập Phiếu Xuất Kho ngày 11 và Lập Phiếu Giao hàng ngày 11 : khách hàng đã ký nhận được hàng hóa ngay trong ngày và ký tá xác nhận là ngày 11, Doanh nghiệp xuất hóa đơn ngày 11 => Nhưng hàng mang giao khách hàng trước hóa đơn ngày mới 15 mới chuyển phát nhanh hoặc mới mang tới văn phòng giao cho khách hàng = > Trương hợp này gọi là hàng về trước hóa đơn về sau: KHÔNG BỊ PHẠT

+++Trường hợp 03: Xuất hóa đơn đúng thời điểm:

– Phần 01: Ngày lập Phiếu Xuất Kho in ra ngày 11 và Ngày lập Phiếu Giao hàng in ra ngày 11

– Phần 02: Ngày tháng năm Khách hàng Thực Nhận hàng ở phần khung dưới thông tin chữ ký Ngày tháng năm để trống để khi hàng đến Kho khách hàng và giao hàng thì ghi tay vào là ngày 15, khách hàng đã ký nhận được hàng hóa ký tá xác nhận ngày nhận hàng là ngày 15, Doanh nghiệp xuất hóa đơn ngày 15 => Trường hợp này đúng luật KHÔNG BỊ PHẠT

 

 

*** Căn cứ pháp lý: Thời điểm xuất hóa đơn, tính thuế GTGT, thuế TNDN

– Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT– BTC

– Điều 8 Thông tư Số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013

– Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Thông tư 96/2015/TT-BTC

“ Ngày lập hóa đơn, tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNDN đối với bán hàng hóa là thời điểm mà chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa đó cho người mua, không phân biệt là người bán đã thu tiền được hay chưa thu tiền.”

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment