Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Xác định thời gian kê khai và nộp thuế theo tháng quý

Xác định thời gian kê khai và nộp thuế theo tháng quý

1)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO THÁNG VÀ NỘP THUẾ THÁNG:

Là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Nếu kê khai theo tháng có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế.

Ví dụ: Tháng 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của tháng 1/2015 là từ ngày 1/2/2015 đến 20/2/2015 và nếu công ty có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian nộp thuế cũng chính là thời gian trên

 

 

2)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO QUÝ VÀ NỘP THUẾ QUÝ:

Thời gian kê khai theo quý là 30 ngày kế từ ngày kết thúc quý. Nếu kê khai theo quý mà có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế.

Ví dụ: Quý 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của quý 1/2015 là từ ngày 1/4/2015 đến 30/04/2015. Nếu công ty có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian nộp thuế cũng chính là thời gian trên

Bài viết liên quan:

Leave a Comment